Two players playing video games on TV at home

TEST: TV-selgernes kompetanse

TV-bransjen satser knallhardt på 3D-TV-er og smarte TV-er. Men selgerne hos elektronikkjedene kan lite om dette. 3D-tv og internettkoblede tv-er (smart-TV-er) har vært tv-produsentenes store satsingsområder de siste årene. På de store elektronikkmessene IFA og CES har det i stor grad handlet om dette når produsentene har vist fram sine nyvinninger. Men satsingen ser ikke […]

Foto: Pexels.com

Konkurranse ga høyere telepriser

Da telemarkedet ble åpnet for konkurranse i 1998, førte det slett ikke til billigere teletjenester for folk flest. Det ble i stedet dyrere å ringe. Tallene kommer frem i et storstilt forskningsprosjekt som i disse dager avsluttes ved Universitetet i Oslo. Forskere har kartlagt konsekvensene av liberaliseringen av det norske telemarkedet. Folks økende pengebruk på teletjenester […]