OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Latskap senker ikke lønna

Å være lat og langsom gir deg ikke nøvendigvis dårligere lønn. Den nordiske modellen gir i praksis en tariffstyrt minstelønn – basert på sentrale lønnstillegg – i Norge. Men i tillegg kommer lokale tillegg og lønnsglidning. – Dette gir lønnsforskjeller mellom folk med samme utdanning, lik erfaring og samme type stilling i samme geografiske område. […]

oljeratt1

Statoil gir ansatte karakterer

(Nyhet) Lærere gir ungdomsskolelever karakter for oppførsel. Men også Statoil gir sine ansatte karakterer for oppførselen. Teknisk Ukeblad kan i dag avsløre hvordan Statoil bruker et svært detaljert karaktersystem for å vurdere selskapets ansatte. Karaktersystemet gjelder alle ansatte som tilhører såkalt ‘individuelt avtaleområde’ – i praksis alle unntatt rene fagarbeidere. Totalt omfattes 14.500 Statoil-ansatte av karaktersystemet. […]

ledigstol1

TEST: Egenskaper i stillingsannonser

«Harde» egenskaper premieres i harde tider. Det er essensen etter en gjennomgang av vel 12.800 stillingsannonser på Finn.no. Vi søkte etter 35 relevante egenskaper i annonsene, og sammenlignet tallene med resultatene av tilsvarende test for to år siden. Konklusjonen er at stillingsannonsene reflekterer dagens dårlige tider. Enkelte egenskaper etterspørres nemlig i langt flere annonser nå enn […]

blindern5

Bachelorgrad gir ikke jobb

(Nyhet) En bachelorgrad fra et norsk universitet er ikke nok. Den gir ikke studentene relevante jobber, viser ferske tall. Det må mer til enn en bachelorgrad, viser den rykende ferske Kandidatundersøkelsen 2007 fra NIFU STEP. Et halvt år etter Forskerne har undersøkt situasjonen for ferdig uteksaminerte kandidater seks måneder etter siste eksamen. Overraskende få av kandidatene […]